นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 80 คน

เยี่ยมชม 42,809 คน

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 พ.ค. 64โครงการปลูกจิตสำนึกร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น แชร์  
6 เม.ย. 64ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์ จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ประจำปี 2564 แชร์  
6 เม.ย. 64ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี2564  แชร์  
6 เม.ย. 64ส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการสนับสนุนให้ข้าราชการและพนักงานจ้างแต่งกายชุดไทย หิ้วปิ่นโต ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ระเบียบวินัยในองค์กร  แชร์  
10 มี.ค. 64กิจกรรมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่างๆเพื่อสนับสนุน การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ แชร์  
10 มี.ค. 64กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "วันปิยมหาราช" ประจำปี ๒๕๖๓ แชร์  
10 มี.ค. 64กิจกรรมรับบริจาคขวดน้ำพลาสติกและขวดพลาสติก เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ในการคดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๔ แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา