นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 115 คน

เยี่ยมชม 34,420 คน

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

ส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการสนับสนุนให้ข้าราชการและพนักงานจ้างแต่งกายชุดไทย หิ้วปิ่นโต ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ระเบียบวินัยในองค์กร

6 เมษายน 2564 8 ครั้ง ส.อ.(ญ) ประภาวรินทร์ พู่สีทอง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf1.31 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา