นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 34,424 คน

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี2564

6 เมษายน 2564 7 ครั้ง ส.อ.(ญ) ประภาวรินทร์ พู่สีทอง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร1.pdf1.07 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา