นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 167 คน

เยี่ยมชม 34,408 คน

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์ จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ประจำปี 2564

6 เมษายน 2564 10 ครั้ง ส.อ.(ญ) ประภาวรินทร์ พู่สีทอง แชร์  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

*************************

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ประจำปี 2564

นำโดย นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัด ส่วนหนึ่ง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ในสังกัดในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป


เอกสารแนบ 1 ไฟล์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร2.pdf805.19 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา