นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 57 คน

เยี่ยมชม 42,861 คน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เปลี่ยนภาษา