นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 42,827 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 เม.ย. 64ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-PlanNACC แชร์  
26 มิ.ย. 63แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม แชร์  
26 มิ.ย. 63ประกาศเกี่ยวกับจริยธรรมตำบล แชร์  
26 มิ.ย. 63ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริต แชร์  
26 มิ.ย. 63แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
26 มิ.ย. 63แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แชร์  
26 มิ.ย. 63แนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศคุณธรรมจริยธรรม แชร์  
10 มิ.ย. 63รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
9 มิ.ย. 63การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แชร์  
13 ธ.ค. 61แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา