นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 42,810 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง

  • เลขที่ 19 หมู่ที่ 12 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
  • โทรศัพท์ 056-029661 โทรสาร 056-029670
    อีเมล์ tharong.sao@gmail.com
โทรศัพท์ 056-029661
Operator
ต่อ 0
กองคลัง
ต่อ 2
กองสาธารณสุข
ต่อ 3
กองช่างและงานกฏหมาย
ต่อ 4

แผนที่หน่วยงาน


เปลี่ยนภาษา