เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์,อบต.ท่าโรง ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง

หมู่ที่ 12 ตำบลท่าโรง
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
67130

โทรศัพท์ 056-791200
โทรสาร 056-791082

0.01s. 0.50MB