เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์,อบต.ท่าโรง ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง

หมู่ที่ 12 ตำบลท่าโรง
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
67130

โทรศัพท์ 056-029661
กด 2 ติดต่อ กองคลัง
กด 3 ติดต่อ กองสาธารณสุข
กด 4 ติดต่อ กองช่างและงานกฏหมาย
กด 0 ติดต่อ Operator กลาง

โทรสาร 056-029670

อีเมล์ tharong.sao@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์,อบต.ท่าโรง ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

0.02s. 0.50MB