นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 42,864 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 มี.ค. 64ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
10 มี.ค. 64ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี2564 แชร์  
10 มี.ค. 64ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง แชร์  
10 มี.ค. 64ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา ของสภา แชร์  
15 ต.ค. 63ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง แชร์  
15 ก.ค. 63ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัย 2-4 ประจำปี 2563 แชร์  
9 มิ.ย. 63ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่1 ปี 63 แชร์  
9 มิ.ย. 63ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยที่ 1 ปี 63 แชร์  
9 มิ.ย. 63ประกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2562 แชร์  
14 ธ.ค. 61ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 แชร์  
14 ธ.ค. 61การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 แชร์  
8 มิ.ย. 61ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ แชร์  
8 มิ.ย. 61ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ แชร์  
8 มิ.ย. 61ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ แชร์  
8 มิ.ย. 61ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา แชร์  
3 ต.ค. 57ประกาศคำสั่งต่างๆของสภา  แชร์  
25 ม.ค. 57ประชุมสภาครั้งแรก แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ
เปลี่ยนภาษา