เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256114214 ธ.ค. 61
การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256116614 ธ.ค. 61
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐1548 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐1808 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ1928 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา1668 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐1577 มิ.ย. 61
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐1487 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒1417 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒1507 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐1447 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐1447 มิ.ย. 61
ประกาศคำสั่งต่างๆของสภา 2043 ต.ค. 57
ประชุมสภาครั้งแรก18225 ม.ค. 57
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB