เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันอาคารที่ 17 พฤศจิกายน 25631329 ธ.ค. 63
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 2716 ต.ค. 63
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 2516 ต.ค. 63
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 2516 ต.ค. 63
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง3015 ต.ค. 63
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัย 2-4 ประจำปี 25632415 ก.ค. 63
ระเบียบวาระการประชุม สมัยที่ 1 ปี 63399 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1วันที่ 2 ม.ค 62359 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2 ปี 62259 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี62349 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 62409 มิ.ย. 63
ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่1 ปี 63349 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยที่ 1 ปี 63299 มิ.ย. 63
ประกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2562299 มิ.ย. 63
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256117214 ธ.ค. 61
การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256120014 ธ.ค. 61
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐2038 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐2128 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ2228 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา1968 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB