เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัย 2-4 ประจำปี 25631215 ก.ค. 63
ระเบียบวาระการประชุม สมัยที่ 1 ปี 63299 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1วันที่ 2 ม.ค 62239 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2 ปี 62159 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี62229 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 62249 มิ.ย. 63
ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่1 ปี 63249 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยที่ 1 ปี 63189 มิ.ย. 63
ประกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2562179 มิ.ย. 63
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256115814 ธ.ค. 61
การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256118414 ธ.ค. 61
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐1768 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐1968 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ2058 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา1828 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐1737 มิ.ย. 61
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐1657 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒1557 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒1697 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐1597 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB