เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256112114 ธ.ค. 61
การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256113914 ธ.ค. 61
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐1328 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐1598 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ1778 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา1508 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐1257 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐1267 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒1327 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒1217 มิ.ย. 61
บันการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐1327 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐1377 มิ.ย. 61
ประกาศคำสั่งต่างๆของสภา 1853 ต.ค. 57
ประชุมสภาครั้งแรก16425 ม.ค. 57
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB