เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256112914 ธ.ค. 61
การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256115114 ธ.ค. 61
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐1418 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐1678 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ1818 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา1548 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐1297 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐1347 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒1387 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒1267 มิ.ย. 61
บันการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐1387 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐1427 มิ.ย. 61
ประกาศคำสั่งต่างๆของสภา 1913 ต.ค. 57
ประชุมสภาครั้งแรก16925 ม.ค. 57
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB