เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัย 2-4 ประจำปี 25631215 ก.ค. 63
ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่1 ปี 63249 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยที่ 1 ปี 63189 มิ.ย. 63
ประกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2562179 มิ.ย. 63
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256115814 ธ.ค. 61
การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256118414 ธ.ค. 61
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐1768 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐1968 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ2058 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา1828 มิ.ย. 61
ประกาศคำสั่งต่างๆของสภา 2203 ต.ค. 57
ประชุมสภาครั้งแรก19425 ม.ค. 57
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB