เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256111514 ธ.ค. 61
การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256113314 ธ.ค. 61
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐1298 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐1528 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ1698 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา1478 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐1227 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐1247 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒1267 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒1147 มิ.ย. 61
บันการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐1307 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐1337 มิ.ย. 61
ประกาศคำสั่งต่างๆของสภา 1803 ต.ค. 57
ประชุมสภาครั้งแรก16125 ม.ค. 57
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB