เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง3015 ต.ค. 63
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัย 2-4 ประจำปี 25632515 ก.ค. 63
ขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่1 ปี 63349 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยที่ 1 ปี 63299 มิ.ย. 63
ประกาศ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2562299 มิ.ย. 63
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256117214 ธ.ค. 61
การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256120014 ธ.ค. 61
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐2038 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐2128 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ2228 มิ.ย. 61
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา1968 มิ.ย. 61
ประกาศคำสั่งต่างๆของสภา 2353 ต.ค. 57
ประชุมสภาครั้งแรก20725 ม.ค. 57
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB