เมนูหลัก

กิจการสภา - รายงาน

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันอาคารที่ 17 พฤศจิกายน 25631429 ธ.ค. 63
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 2716 ต.ค. 63
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 2616 ต.ค. 63
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 2516 ต.ค. 63
ระเบียบวาระการประชุม สมัยที่ 1 ปี 63399 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1วันที่ 2 ม.ค 62359 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2 ปี 62259 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี62349 มิ.ย. 63
รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 62419 มิ.ย. 63
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐1907 มิ.ย. 61
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐1817 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒1667 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒1817 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐1727 มิ.ย. 61
บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐1787 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB