นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 41 คน

เยี่ยมชม 42,822 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 36 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
3 พ.ค. 64จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (งานเกรดเดอร์ถนนลูกรัง) สายภายในหมู่บ้าน หมู่่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 พ.ค. 64จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้าง อบต.ท่าโรง หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 พ.ค. 64จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้านสายปากเตลิด หมู่ที่ 13 บ้านท่าน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 พ.ค. 64จ้างซ๋อมแซมถนนลูกรัง สายวัดเขาน้อย-ป่าสัก (งานเกรดเดอร์ถนนลูกรัง) หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 พ.ค. 64จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนายวิมล นาคปานเสือ เขตติดต่อกับหมู่ที่ 6 (หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 พ.ค. 64จ้างซ๋อมแซมถนนลูกรัง สายวัดเขาน้อย-ป่าสัก (งานเกรดเดอร์ถนนลูกรัง) หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
3 พ.ค. 64จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้านสายปากเตลิด หมู่ที่ 13 บ้านท่าน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
3 พ.ค. 64จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้าง อบต.ท่าโรง หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
3 พ.ค. 64จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (งานเกรดเดอร์ถนนลูกรัง) สายภายในหมู่บ้าน หมู่่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
30 เม.ย. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 เม.ย. 64ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายณรงค์ - บ้านนางน้อย แจ้งพวงศรี หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายณรงค์ - บ้านนางน้อย แจ้งพวงศรี หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64ซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอกภัย จากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 81-8375 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64จ้างขุดลอกคลองประดู่ ตอนบน บริเวณนานายสม เพลินขุนทด หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 เม.ย. 64จ้างขุดลอกคลองประดู่ ตอนบน บริเวณนานายสม เพลินขุนทด หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา