นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 42,868 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นายกิตติศักดิื์ สายแก้วดี

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

    ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง

เปลี่ยนภาษา