นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 79 คน

เยี่ยมชม 42,802 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
3 ก.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังประกาศ การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 ก.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563
11 มิ.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
10 ม.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยแผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562
26 ธ.ค. 03องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
19 ธ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละครประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดหลายช่องทาง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงโครงการปลูกจิตสำนึกร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญา
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละครรณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงประกาศแผนการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2564
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงประกาศ กำหนดสถานที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาฯ
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงประกาศ กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงประกาศ แนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
3 พ.ค. 64ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพันเรื่อง ส่งประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-017 สายวงแหวน หมู่ที่ 15 บ้านชนแดน ตำบลพญาวัง จำนวน 3 ช่วง
3 พ.ค. 64ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพันเรื่อง ส่งประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-006 สายคลองสีดา-บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลพญาวัง จำนวน 2 ช่วง
3 พ.ค. 64เทศบาลตำบลแคมป์สนประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่าายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/74 | แสดง 20 จาก 1471 รายการ
เปลี่ยนภาษา