เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 4)อบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 3)อบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป่ง (คนงานทั่วไป)อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงกำหนดมาตรการและสถานที่สำหรับจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ประจำปีการศึกษา 2564อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานจ้าง อบต.ท่าโรงอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตตำบลห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID- 19)อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บริการส่งน้ำของ อบต.น้ำร้อน ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดน้ำอุปโภคบริโภค อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2564อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศแผนการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2564อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
การจัดรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" เดือนมกราคม ๒๕๖๔อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพกาวสัตวแพทย์ สาขาต่างๆอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนภารกิจสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/56 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB