นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 81 คน

เยี่ยมชม 42,776 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 เม.ย. 64วันที่ 27 เมษายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 COVID-19 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ดำเนินการพ่นฝอยละอองน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บริเวณหมู่บ้าน วัด และศูนย์เด็กเล็ก แชร์  
7 เม.ย. 64วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ได้จัดกิจกรรม"โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง"ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง แชร์  
7 เม.ย. 64วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ได้จัดกิจกรรม"โครงการ1อปท1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ณ บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
7 เม.ย. 64วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ได้จัดกิจกรรม "โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข"และโครงการรณรงค์จิตสำนึกบริหารจัดการขยะมูลฝอย(BigCleaningday) ณ บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
1 เม.ย. 64วันที่ 1 เมษายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ออกพื้นที่ดำเนินการดับไฟป่าพร้อมทำแนวกันไฟ..บริเวณเขาเล็ง ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  แชร์  
15 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ร่วมกับ อสม. ประจำหมู่บ้าน จัดทำโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 8 -15 มีนาคม 2563 แชร์  
8 มี.ค. 64วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ได้จัดกิจกรรม "โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข" ณ บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  แชร์  
8 มี.ค. 64วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงได้จัดกิจกรรม "โครงการรณรงค์จิตสำนึกบริหารจัดการขยะมูลฝอย(BigCleaningday)" ณ บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  แชร์  
8 มี.ค. 64วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ได้จัดกิจกรรม"โครงการ1อปท1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ณ บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  แชร์  
5 มี.ค. 64วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงและสมาชิก ได้ร่วมจัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพลังงานชุมชนพร้อมศึกษาดูงานด้านพลังงาน ประเภท อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี ณ ทุ่งกังหันลม ตำบล ทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ แชร์  
25 ก.พ. 64วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี2564 โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กบ้านบุมะกรูด โรงเรียนบ้านบุมะกรูด และพุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญตักบาตร ณ วัดบุมะกรูด ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
26 ต.ค. 63วันที่ 23 ต.ค.63 อบต.ท่าโรง นำโดย นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช แชร์  
26 ต.ค. 63วันที่ 23 ต.ค.63 เวลา 11.00 น. อบต.ท่าโรง ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สิ่งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ขนส่งสาธารณะ) ณ บริเวณ อบต.ท่าโรง แชร์  
16 ต.ค. 63วันที่ 16 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง โดย นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงมอบรถเข็นวีลแชร์ของมูลนิธิปอเต็กตึ้งและคณะกรรมการสมาคมพาณิชย์พงไล้จับซาเซียวเกาะเพชรบูรณ์ ให้แก่ผู้พิการ แชร์  
8 พ.ค. 62นายอำเภอวิเชียรบุรีพร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี ทหาร ตำรวจ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ แชร์  
16 ต.ค. 61กิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราชกาลที่ ๙ (ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑) ณ อำเภอวิเชียรบุรี แชร์  
16 ต.ค. 61อุ้มพระสรงน้ำ วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 แชร์  
16 พ.ย. 60กิจกรรมอาสาทำดี แชร์  
25 ต.ค. 60ร่วมกิจกรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะฯ วันปิยะมหาราช แชร์  
28 ก.ย. 60กิจกรรมวันพระราชการะงชาติไทย แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 38 รายการ
เปลี่ยนภาษา