นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 162 คน

เยี่ยมชม 34,417 คน

ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ได้จัดกิจกรรม"โครงการ1อปท1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ณ บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

8 มีนาคม 2564 6 ครั้ง จ.อ.สราวุธ ประดับวงษ์ แชร์  

เอกสารแนบ 20 ไฟล์
DSC03249 - Copy.jpg787.19 KB   แสดงภาพ
DSC03250.jpg841.94 KB   แสดงภาพ
DSC03251 - Copy.jpg661.07 KB   แสดงภาพ
DSC03253 - Copy.jpg767.59 KB   แสดงภาพ
DSC03255 - Copy.jpg792.74 KB   แสดงภาพ
DSC03257.jpg560.46 KB   แสดงภาพ
DSC03258.jpg722.66 KB   แสดงภาพ
DSC03259 - Copy.jpg712.25 KB   แสดงภาพ
DSC03260.jpg537.61 KB   แสดงภาพ
DSC03261.jpg612.56 KB   แสดงภาพ
DSC03288.jpg426.46 KB   แสดงภาพ
DSC03289.jpg582.30 KB   แสดงภาพ
DSC03290.jpg372.91 KB   แสดงภาพ
DSC03291.jpg409.12 KB   แสดงภาพ
DSC03292.jpg456.29 KB   แสดงภาพ
DSC03293.jpg377.93 KB   แสดงภาพ
DSC03294.jpg580.97 KB   แสดงภาพ
DSC03295 - Copy.jpg394.47 KB   แสดงภาพ
DSC03296.jpg591.92 KB   แสดงภาพ
DSC03297.jpg557.08 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา