นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 34,449 คน

ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงได้จัดกิจกรรม "โครงการรณรงค์จิตสำนึกบริหารจัดการขยะมูลฝอย(BigCleaningday)" ณ บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

8 มีนาคม 2564 5 ครั้ง จ.อ.สราวุธ ประดับวงษ์ แชร์  

เอกสารแนบ 14 ไฟล์
6มี.ค.3กิจกรรม ณบ้านมาบสมอ_๒๑๐๓๐๘.jpg293.52 KB   แสดงภาพ
6มี_1.ค.3กิจกรรม ณบ้านมาบสมอ_๒๑๐๓๐๘.jpg566.62 KB   แสดงภาพ
6มี_2.ค.3กิจกรรม ณบ้านมาบสมอ_๒๑๐๓๐๘.jpg479.67 KB   แสดงภาพ
6มี_3.ค.3กิจกรรม ณบ้านมาบสมอ_๒๑๐๓๐๘.jpg449.76 KB   แสดงภาพ
6มี_4.ค.3กิจกรรม ณบ้านมาบสมอ_๒๑๐๓๐๘.jpg192.38 KB   แสดงภาพ
DSC03264.jpg302.85 KB   แสดงภาพ
DSC03266.jpg880.15 KB   แสดงภาพ
DSC03268.jpg862.24 KB   แสดงภาพ
DSC03269.jpg446.84 KB   แสดงภาพ
DSC03273.jpg563.61 KB   แสดงภาพ
DSC03274.jpg645.10 KB   แสดงภาพ
DSC03277.jpg536.18 KB   แสดงภาพ
DSC03282.jpg858.66 KB   แสดงภาพ
DSC03286.jpg578.97 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา