นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 109 คน

เยี่ยมชม 34,372 คน

ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ได้จัดกิจกรรม "โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข" ณ บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

8 มีนาคม 2564 12 ครั้ง จ.อ.สราวุธ ประดับวงษ์ แชร์  

เอกสารแนบ 13 ไฟล์
6มี_0.ค.3กิจกรรม ณบ้านมาบสมอ_๒๑๐๓๐๘.jpg478.25 KB   แสดงภาพ
6มี_3.ค.3กิจกรรม ณบ้านมาบสมอ_๒๑๐๓๐๘.jpg178.39 KB   แสดงภาพ
6มี_4.ค.3กิจกรรม ณบ้านมาบสมอ_๒๑๐๓๐๘.jpg380.65 KB   แสดงภาพ
6มี_5.ค.3กิจกรรม ณบ้านมาบสมอ_๒๑๐๓๐๘.jpg286.88 KB   แสดงภาพ
98929.jpg479.43 KB   แสดงภาพ
DSC03265.jpg580.52 KB   แสดงภาพ
DSC03276.jpg344.78 KB   แสดงภาพ
DSC03280.jpg809.45 KB   แสดงภาพ
DSC03281.jpg814.20 KB   แสดงภาพ
DSC03283.jpg357.94 KB   แสดงภาพ
DSC03284.jpg271.46 KB   แสดงภาพ
DSC03285.jpg271.61 KB   แสดงภาพ
DSC03287.jpg263.69 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา