นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 110 คน

เยี่ยมชม 34,371 คน

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ร่วมกับ อสม. ประจำหมู่บ้าน จัดทำโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 8 -15 มีนาคม 2563

15 มีนาคม 2564 5 ครั้ง จ.อ.สราวุธ ประดับวงษ์ แชร์  

เอกสารแนบ 9 ไฟล์
75049.jpg167.69 KB   แสดงภาพ
153052.jpg85.64 KB   แสดงภาพ
153053.jpg89.47 KB   แสดงภาพ
หมู่18_๒๑๐๓๑๕_0.jpg327.14 KB   แสดงภาพ
หมู่18_๒๑๐๓๑๕_16.jpg281.38 KB   แสดงภาพ
หมู่18_๒๑๐๓๑๕_17.jpg563.77 KB   แสดงภาพ
หมู่18_๒๑๐๓๑๕_22.jpg381.96 KB   แสดงภาพ
หมู่18_๒๑๐๓๑๕_24.jpg462.55 KB   แสดงภาพ
หมู่18_๒๑๐๓๑๕_29.jpg395.58 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา