นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 34,432 คน

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 เมษายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ออกพื้นที่ดำเนินการดับไฟป่าพร้อมทำแนวกันไฟ..บริเวณเขาเล็ง ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

1 เมษายน 2564 3 ครั้ง จ.อ.สราวุธ ประดับวงษ์ แชร์  

เอกสารแนบ 13 ไฟล์
21972.jpg228.39 KB   แสดงภาพ
21973.jpg230.61 KB   แสดงภาพ
21976.jpg109.11 KB   แสดงภาพ
21977.jpg237.12 KB   แสดงภาพ
32135.jpg484.35 KB   แสดงภาพ
32137.jpg805.82 KB   แสดงภาพ
32138.jpg533.92 KB   แสดงภาพ
32139.jpg568.46 KB   แสดงภาพ
32141.jpg706.37 KB   แสดงภาพ
32142.jpg638.82 KB   แสดงภาพ
32140.jpg763.88 KB   แสดงภาพ
32136.jpg526.08 KB   แสดงภาพ
21971.jpg163.69 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา