นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 114 คน

เยี่ยมชม 34,445 คน

ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ได้จัดกิจกรรม "โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข"และโครงการรณรงค์จิตสำนึกบริหารจัดการขยะมูลฝอย(BigCleaningday) ณ บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

7 เมษายน 2564 1 ครั้ง จ.อ.สราวุธ ประดับวงษ์ แชร์  

เอกสารแนบ 14 ไฟล์
DSC03400.jpg712.23 KB   แสดงภาพ
DSC03401.jpg663.72 KB   แสดงภาพ
DSC03410.jpg619.56 KB   แสดงภาพ
DSC03411.jpg763.58 KB   แสดงภาพ
DSC03412.jpg629.16 KB   แสดงภาพ
DSC03413.jpg739.90 KB   แสดงภาพ
DSC03414.jpg678.23 KB   แสดงภาพ
DSC03418.jpg582.21 KB   แสดงภาพ
DSC03419.jpg542.09 KB   แสดงภาพ
DSC03420.jpg811.22 KB   แสดงภาพ
DSC03424.jpg621.65 KB   แสดงภาพ
DSC03425.jpg552.23 KB   แสดงภาพ
DSC03428.jpg663.92 KB   แสดงภาพ
DSC03431.jpg795.01 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา