นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 34,370 คน

ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ได้จัดกิจกรรม"โครงการ1อปท1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ณ บ้านมาบสมอ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

7 เมษายน 2564 2 ครั้ง จ.อ.สราวุธ ประดับวงษ์ แชร์  

เอกสารแนบ 20 ไฟล์
60464_๒๑๐๔๐๗_0.jpg273.54 KB   แสดงภาพ
60464_๒๑๐๔๐๗_0_0.jpg701.96 KB   แสดงภาพ
60464_๒๑๐๔๐๗_1_0.jpg535.90 KB   แสดงภาพ
60464_๒๑๐๔๐๗_2.jpg386.11 KB   แสดงภาพ
60464_๒๑๐๔๐๗_4.jpg551.00 KB   แสดงภาพ
60464_๒๑๐๔๐๗_5.jpg541.56 KB   แสดงภาพ
60464_๒๑๐๔๐๗_6.jpg516.49 KB   แสดงภาพ
60464_๒๑๐๔๐๗_13.jpg514.09 KB   แสดงภาพ
60464_๒๑๐๔๐๗_14.jpg464.66 KB   แสดงภาพ
DSC03464.jpg753.62 KB   แสดงภาพ
DSC03462.jpg571.98 KB   แสดงภาพ
DSC03461.jpg711.06 KB   แสดงภาพ
DSC03460.jpg736.80 KB   แสดงภาพ
DSC03456.jpg427.32 KB   แสดงภาพ
DSC03454.jpg660.52 KB   แสดงภาพ
DSC03435.jpg708.30 KB   แสดงภาพ
DSC03461.jpg711.06 KB   แสดงภาพ
DSC03460.jpg736.80 KB   แสดงภาพ
DSC03456.jpg427.32 KB   แสดงภาพ
DSC03454.jpg660.52 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา