นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 34,393 คน

ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ได้จัดกิจกรรม"โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้าน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง"ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง

7 เมษายน 2564 1 ครั้ง จ.อ.สราวุธ ประดับวงษ์ แชร์  

เอกสารแนบ 20 ไฟล์
ทำปุ๋ยหมัก_๒๑๐๔๐๗_0.jpg635.11 KB   แสดงภาพ
ทำปุ๋ยหมัก_๒๑๐๔๐๗_1.jpg567.24 KB   แสดงภาพ
ทำปุ๋ยหมัก_๒๑๐๔๐๗_2.jpg527.28 KB   แสดงภาพ
ทำปุ๋ยหมัก_๒๑๐๔๐๗_4.jpg596.58 KB   แสดงภาพ
ทำปุ๋ยหมัก_๒๑๐๔๐๗_6.jpg545.12 KB   แสดงภาพ
ทำปุ๋ยหมัก_๒๑๐๔๐๗_7.jpg496.36 KB   แสดงภาพ
ทำปุ๋ยหมัก_๒๑๐๔๐๗_9.jpg514.78 KB   แสดงภาพ
ทำปุ๋ยหมัก_๒๑๐๔๐๗_10.jpg668.33 KB   แสดงภาพ
ทำปุ๋ยหมัก_๒๑๐๔๐๗_11.jpg639.84 KB   แสดงภาพ
ทำปุ๋ยหมัก_๒๑๐๔๐๗_13.jpg552.06 KB   แสดงภาพ
ทำปุ๋ยหมัก_๒๑๐๔๐๗_14.jpg535.37 KB   แสดงภาพ
ทำปุ๋ยหมัก_๒๑๐๔๐๗_15.jpg557.80 KB   แสดงภาพ
ทำปุ๋ยหมัก_๒๑๐๔๐๗_16.jpg626.79 KB   แสดงภาพ
ทำปุ๋ยหมัก_๒๑๐๔๐๗_17.jpg591.62 KB   แสดงภาพ
ทำปุ๋ยหมัก_๒๑๐๔๐๗_18.jpg584.01 KB   แสดงภาพ
ทำปุ๋ยหมัก_๒๑๐๔๐๗_19.jpg535.89 KB   แสดงภาพ
ทำปุ๋ยหมัก_๒๑๐๔๐๗_22.jpg602.92 KB   แสดงภาพ
ทำปุ๋ยหมัก_๒๑๐๔๐๗_25.jpg527.98 KB   แสดงภาพ
ทำปุ๋ยหมัก_๒๑๐๔๐๗_26.jpg430.05 KB   แสดงภาพ
ทำปุ๋ยหมัก_๒๑๐๔๐๗_29.jpg481.69 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา