เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับหมู่บ้าน

แชร์

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 18  ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในการคัดแยกขยะ เพิ่มรายได้  ลดค่าใช้จ่าย  ตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ " ตามแนวทาง "ประชารัฐ"


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB