นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 88 คน

เยี่ยมชม 42,792 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 พ.ค. 64ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดหลายช่องทาง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ แชร์  
16 เม.ย. 64 แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แชร์  
5 เม.ย. 64แจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แชร์  
1 เม.ย. 64รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการอื่น แชร์  
31 มี.ค. 64รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
31 มี.ค. 64 ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการที่ อบต.ท่าโรง ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564 แชร์  
31 มี.ค. 64ขอเชิญชวนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564 แชร์  
29 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นสำนักงาน (ด้านหน้า) พร้อมทางเดินผู้พิการ แชร์  
25 มี.ค. 64การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 แชร์  
23 ก.พ. 64ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านสนามบิน แชร์  
23 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปั๊มน้ำมันบางจาก - เขาเล็ง ต่อจากจุดเดิม (5,000 ม.) หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว แชร์  
10 ก.พ. 64แบบสำรวจความเห็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกระบวนการเลื่อนเงินเดือน แชร์  
1 ก.พ. 64กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ แชร์  
21 ม.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงกำหนดมาตรการและสถานที่สำหรับจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง แชร์  
19 ม.ค. 64ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานจ้าง อบต.ท่าโรง แชร์  
19 ม.ค. 64ประกาศแผนการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
13 ม.ค. 64ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง อบต.ท่าโรง แชร์  
8 ม.ค. 64ลงทะเบียนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ลักษณะเร่ขายที่เข้ามาพื้นที่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  แชร์  
28 ธ.ค. 63ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.ท่าโรง แชร์  
16 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์การขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 56 รายการ
เปลี่ยนภาษา