นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 150 คน

เยี่ยมชม 34,395 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

9 เมษายน 2563 170 ครั้ง ส.อ.(ญ) ประภาวรินทร์ พู่สีทอง แชร์  

เอกสารแนบ 15 ไฟล์
.321.15 KB   แสดงภาพ
.427.51 KB   แสดงภาพ
.360.52 KB   แสดงภาพ
.420.15 KB   แสดงภาพ
.429.28 KB   แสดงภาพ
.367.45 KB   แสดงภาพ
.455.06 KB   แสดงภาพ
.273.77 KB   แสดงภาพ
.282.44 KB   แสดงภาพ
.358.76 KB   แสดงภาพ
.367.73 KB   แสดงภาพ
.352.39 KB   แสดงภาพ
.363.03 KB   แสดงภาพ
.413.97 KB   แสดงภาพ
.316.78 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา