นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 34,450 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความเห็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกระบวนการเลื่อนเงินเดือน

10 กุมภาพันธ์ 2564 19 ครั้ง จ.อ.สราวุธ ประดับวงษ์ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.579.21 KB ดาวน์โหลด
.949.00 Bytes   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา