นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 138 คน

เยี่ยมชม 34,391 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564

31 มีนาคม 2564 3 ครั้ง จ.อ.สราวุธ ประดับวงษ์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
000000827-6bf49d2410904bb55b37ceda266dec1f.jpg174.73 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา