นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 110 คน

เยี่ยมชม 34,442 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการที่ อบต.ท่าโรง ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564

31 มีนาคม 2564 6 ครั้ง จ.อ.สราวุธ ประดับวงษ์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
2222.jpg165.94 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา