นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 197 คน

เยี่ยมชม 34,470 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

5 เมษายน 2564 10 ครั้ง วิจิตรา นาเมืองรักษ์ แชร์  

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
แนวทางปฏิบัติตามหนังสือ ว89.pdf729.29 KB ดาวน์โหลด
หนังสือจังหวัด.pdf2.70 MB ดาวน์โหลด
ว89.pdf6.75 MB ดาวน์โหลด
กฏกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563.PDF126.48 KB ดาวน์โหลด
หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) 0405.2-ว 410 ลว 24 ตค 60.pdf650.75 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา