เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
กีฬาสีต้านยาเสพติด ปี 631612 ก.ย. 63
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 งานพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี กองคลัง ออกพบประชาชนเพื่อให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1031 ส.ค. 63
การรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น (รอบ 2)1618 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25632113 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง195 ส.ค. 63
แห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2563238 ก.ค. 63
กิจกรรมให้ความรู้ก่อนเปิดภาคเรียน178 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง2023 มิ.ย. 63
กิจกรรมวันสงกรานต์1923 มิ.ย. 63
ตรวจเยี่ยมเด็กเล็ก1423 มิ.ย. 63
วันแม่ ปี 621223 มิ.ย. 63
เครื่องออกกำลังกายในหมู่ต่างๆในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง (สนามออกกำลังกาย)1623 มิ.ย. 63
วันครู1223 มิ.ย. 63
กิจกรรมวันลอยกระทง1123 มิ.ย. 63
ตรวจฟัน1523 มิ.ย. 63
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่1523 มิ.ย. 63
สื่อการเรียนการสอน1423 มิ.ย. 63
โครงงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้1323 มิ.ย. 63
โครงงานวิทยาศาสตร์1223 มิ.ย. 63
การจัดนวัตกรรม1523 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB