เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
มอบนโยบายและให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ประชาชน1415 พ.ค. 63
มอบนโยบายและความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย สภาฯ138 พ.ค. 63
มอบนโยบายและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พนักงาน อบต.ท่าโรง108 พ.ค. 63
อบต.ท่าโรง ร่วมกับทีมคัดกรองระดับตำบล มอบถุงยังชีพ กลุ่มเสี่ยงไวรัสโคโรนา (COVID-19)218 พ.ค. 63
อบต.ท่าโรง ร่วมกับทีมคัดกรองระดับตำบล ออกคัดกรองกลุ่มเสี่ยงป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)108 พ.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ (เมื่อวันที่ 10 ต.ค.62)108 พ.ค. 63
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ประชาชน48 พ.ค. 63
จัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 639 เม.ย. 63
อินโฟร์แหล่งเรียนรู้7219 มี.ค. 63
อินโฟร์นวัตกรรม4119 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ จำนวน 18 รายการ17424 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์รูปภาพรถฟอร์ด ที่ประกาศขายทอดตลาด13030 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง9128 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดพัสดุ11917 ม.ค. 63
กิจกรรมลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10713 พ.ย. 62
กิจกรรมเดินรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย 13พ.ย.256212313 พ.ย. 62
โครงการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 11113 พ.ย. 62
โครงการค้นหาและป้องกันโรควัณโรคในชุมชน ปี 25621688 พ.ย. 62
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ปี 2562808 พ.ย. 62
โครงการจัดทำแผนสุขภาพ ปี 2562618 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB