เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์รูปภาพรถฟอร์ด ที่ประกาศขายทอดตลาด4930 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง2928 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดพัสดุ6217 ม.ค. 63
กิจกรรมลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5313 พ.ย. 62
กิจกรรมเดินรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย 13พ.ย.25628713 พ.ย. 62
โครงการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 7313 พ.ย. 62
โครงการค้นหาและป้องกันโรควัณโรคในชุมชน ปี 2562858 พ.ย. 62
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ปี 2562568 พ.ย. 62
โครงการจัดทำแผนสุขภาพ ปี 2562378 พ.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการกองทุน อนุกรรมการ คณะทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562378 พ.ย. 62
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กในวัยเรียน408 พ.ย. 62
โครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562368 พ.ย. 62
ประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25633731 ต.ค. 62
ประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622331 ต.ค. 62
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25633117 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การสำรวจภาคสนาม ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25633017 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง4010 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี8310 ก.ค. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี7110 ก.ค. 62
วันที่ 10 กรกฎาคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ร่วมกับอนามัยท่าโรง สถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเชียรบุรี ร่วมโครงการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 25628610 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB