เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงกำหนดมาตรการและสถานที่สำหรับจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง321 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานจ้าง อบต.ท่าโรง2519 ม.ค. 64
ประกาศแผนการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2564319 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง อบต.ท่าโรง313 ม.ค. 64
ลงทะเบียนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ลักษณะเร่ขายที่เข้ามาพื้นที่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 98 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.ท่าโรง228 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง4016 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563364 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะในหมู่บ้านตำบลท่าโรง ประจำปี 2563261 พ.ย. 63
โครงการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน ตำบลท่าโรง ประจำปี 25632830 ต.ค. 63
วันที่ 23 ต.ค.63 อบต.ท่าโรง นำโดย นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช5126 ต.ค. 63
วันที่ 23 ต.ค.63 เวลา 11.00 น. อบต.ท่าโรง ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สิ่งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ขนส่งสาธารณะ) ณ บริเวณ อบต.ท่าโรง5526 ต.ค. 63
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง โดย นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงมอบรถเข็นวีลแชร์ของมูลนิธิปอเต็กตึ้งและคณะกรรมการสมาคมพาณิชย์พงไล้จับซาเซียวเกาะเพชรบูรณ์ ให้แก่ผู้พิการ6216 ต.ค. 63
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3616 ต.ค. 63
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3116 ต.ค. 63
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642516 ต.ค. 63
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง3715 ต.ค. 63
ประชุมสื่อการเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓2914 ต.ค. 63
กีฬาสีต้านยาเสพติด ปี 635612 ก.ย. 63
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 งานพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี กองคลัง ออกพบประชาชนเพื่อให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง5531 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB