เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงกำหนดมาตรการและสถานที่สำหรับจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง321 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานจ้าง อบต.ท่าโรง2719 ม.ค. 64
ประกาศแผนการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2564319 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง อบต.ท่าโรง413 ม.ค. 64
ลงทะเบียนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ลักษณะเร่ขายที่เข้ามาพื้นที่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 118 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.ท่าโรง328 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง4116 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563364 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะในหมู่บ้านตำบลท่าโรง ประจำปี 2563261 พ.ย. 63
โครงการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน ตำบลท่าโรง ประจำปี 25632830 ต.ค. 63
วันที่ 23 ต.ค.63 อบต.ท่าโรง นำโดย นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช5126 ต.ค. 63
วันที่ 23 ต.ค.63 เวลา 11.00 น. อบต.ท่าโรง ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สิ่งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ขนส่งสาธารณะ) ณ บริเวณ อบต.ท่าโรง5526 ต.ค. 63
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง โดย นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงมอบรถเข็นวีลแชร์ของมูลนิธิปอเต็กตึ้งและคณะกรรมการสมาคมพาณิชย์พงไล้จับซาเซียวเกาะเพชรบูรณ์ ให้แก่ผู้พิการ6316 ต.ค. 63
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3116 ต.ค. 63
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง3715 ต.ค. 63
การรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น (รอบ 2)3818 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง455 ส.ค. 63
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ประชาชน618 พ.ค. 63
จัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 1539 เม.ย. 63
อินโฟร์แหล่งเรียนรู้13919 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB