เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
การรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น (รอบ 2)1618 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง205 ส.ค. 63
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ประชาชน378 พ.ค. 63
จัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 1079 เม.ย. 63
อินโฟร์แหล่งเรียนรู้10719 มี.ค. 63
อินโฟร์นวัตกรรม7019 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ จำนวน 18 รายการ20624 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์รูปภาพรถฟอร์ด ที่ประกาศขายทอดตลาด15430 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง13028 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดพัสดุ14117 ม.ค. 63
กิจกรรมเดินรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย 13พ.ย.256214413 พ.ย. 62
โครงการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 16713 พ.ย. 62
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25637117 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การสำรวจภาคสนาม ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25639417 ต.ค. 62
วันที่ 10 กรกฎาคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ร่วมกับอนามัยท่าโรง สถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเชียรบุรี ร่วมโครงการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 256214710 ก.ค. 62
รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 256213927 พ.ค. 62
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256111227 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล10723 พ.ค. 62
นายอำเภอวิเชียรบุรีพร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี ทหาร ตำรวจ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ6128 พ.ค. 62
กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2561 วันดินโลก และร่วมทำบุญใส่บาตร19814 ธ.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB