เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมเดินรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย 13พ.ย.25622513 พ.ย. 62
โครงการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2713 พ.ย. 62
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632017 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การสำรวจภาคสนาม ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631817 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง1710 ต.ค. 62
วันที่ 10 กรกฎาคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ร่วมกับอนามัยท่าโรง สถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเชียรบุรี ร่วมโครงการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 25626410 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี พ.ศ. 2562671 ก.ค. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง6721 มิ.ย. 62
ประฃาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง7321 มิ.ย. 62
รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 25627327 พ.ค. 62
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25616927 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล6223 พ.ค. 62
นายอำเภอวิเชียรบุรีพร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี ทหาร ตำรวจ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ1138 พ.ค. 62
กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2561 วันดินโลก และร่วมทำบุญใส่บาตร14014 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบสำรวจในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑13113 พ.ย. 61
กิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราชกาลที่ ๙ (ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑) ณ อำเภอวิเชียรบุรี20616 ต.ค. 61
อุ้มพระสรงน้ำ วันที่ 8-9 ตุลาคม 256117216 ต.ค. 61
วันที่ 17 ก.ย. 2561 เวลา 15.30 น. ณ แหล่งน้ำมันดิบวิเชียรบุรี (ต.ท่าโรง และต.บ่อรัง) อำเภอวิเชียรบุรี นายหนูเต็ม แสงวัน ได้ร่วมต้อนรับ ท่าน ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการและตรวจเยี่ยมโครงการ ณ แหล่งน้ำมันด16719 ก.ย. 61
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/หมู่บ้านในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี 256117817 ก.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)18629 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB