เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ประชาชน48 พ.ค. 63
จัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 639 เม.ย. 63
อินโฟร์แหล่งเรียนรู้7219 มี.ค. 63
อินโฟร์นวัตกรรม4119 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ จำนวน 18 รายการ17424 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์รูปภาพรถฟอร์ด ที่ประกาศขายทอดตลาด13030 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง9128 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดพัสดุ11917 ม.ค. 63
กิจกรรมเดินรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย 13พ.ย.256212313 พ.ย. 62
โครงการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 11113 พ.ย. 62
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25635217 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การสำรวจภาคสนาม ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25636717 ต.ค. 62
วันที่ 10 กรกฎาคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ร่วมกับอนามัยท่าโรง สถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเชียรบุรี ร่วมโครงการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 256213210 ก.ค. 62
รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 256212227 พ.ค. 62
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25619727 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล9623 พ.ค. 62
นายอำเภอวิเชียรบุรีพร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี ทหาร ตำรวจ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ3238 พ.ค. 62
กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2561 วันดินโลก และร่วมทำบุญใส่บาตร18314 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบสำรวจในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑17413 พ.ย. 61
กิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราชกาลที่ ๙ (ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑) ณ อำเภอวิเชียรบุรี26516 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB