เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมสื่อการเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓2914 ต.ค. 63
กีฬาสีต้านยาเสพติด ปี 635612 ก.ย. 63
แห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2563418 ก.ค. 63
กิจกรรมให้ความรู้ก่อนเปิดภาคเรียน298 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง3023 มิ.ย. 63
กิจกรรมวันสงกรานต์3223 มิ.ย. 63
ตรวจเยี่ยมเด็กเล็ก2423 มิ.ย. 63
วันแม่ ปี 622323 มิ.ย. 63
เครื่องออกกำลังกายในหมู่ต่างๆในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง (สนามออกกำลังกาย)2623 มิ.ย. 63
วันครู2223 มิ.ย. 63
กิจกรรมวันลอยกระทง2523 มิ.ย. 63
ตรวจฟัน2723 มิ.ย. 63
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่3323 มิ.ย. 63
สื่อการเรียนการสอน2723 มิ.ย. 63
โครงงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้2823 มิ.ย. 63
โครงงานวิทยาศาสตร์2623 มิ.ย. 63
การจัดนวัตกรรม2823 มิ.ย. 63
แหล่งเรียนรู้2423 มิ.ย. 63
กิจกรรมส่งเสริมสุขจิตผู้สูงอายุ (ปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุ) ปี 624618 มิ.ย. 63
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา4218 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB