เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมมอบนโยบายและให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ประชาชน11015 พ.ค. 63
กิจกรรมมอบนโยบายและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พนักงาน อบต.ท่าโรง558 พ.ค. 63
กิจกรรมมอบนโยบายและความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย สภาฯ748 พ.ค. 63
อบต.ท่าโรง ร่วมกับทีมคัดกรองระดับตำบล มอบถุงยังชีพ กลุ่มเสี่ยงไวรัสโคโรนา (COVID-19)738 พ.ค. 63
อบต.ท่าโรง ร่วมกับทีมคัดกรองระดับตำบล ออกคัดกรองกลุ่มเสี่ยงป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)748 พ.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ (เมื่อวันที่ 10 ต.ค.62)468 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง12610 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB