นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 59 คน

เยี่ยมชม 42,866 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 มี.ค. 64สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับฟังความเห็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 15 - 29 มีนาคม 2564 แชร์  
15 พ.ค. 63กิจกรรมมอบนโยบายและให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ประชาชน แชร์  
8 พ.ค. 63กิจกรรมมอบนโยบายและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พนักงาน อบต.ท่าโรง แชร์  
8 พ.ค. 63กิจกรรมมอบนโยบายและความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย สภาฯ แชร์  
8 พ.ค. 63อบต.ท่าโรง ร่วมกับทีมคัดกรองระดับตำบล มอบถุงยังชีพ กลุ่มเสี่ยงไวรัสโคโรนา (COVID-19) แชร์  
8 พ.ค. 63อบต.ท่าโรง ร่วมกับทีมคัดกรองระดับตำบล ออกคัดกรองกลุ่มเสี่ยงป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) แชร์  
8 พ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ (เมื่อวันที่ 10 ต.ค.62) แชร์  
10 ต.ค. 62ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา