นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 113 คน

เยี่ยมชม 34,461 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับฟังความเห็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 15 - 29 มีนาคม 2564

22 มีนาคม 2564 15 ครั้ง จ.อ.สราวุธ ประดับวงษ์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เอกสารที่สแกน (3).pdf1.17 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา