เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 17 ต.ค. 61 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง

เอกสารทั้งหมด 9 ชุด

คำแถลง 1-2.pdf53.52 KB
คำแถลงรายจ่าย4.pdf39.95 KB
คำแถลงรายรับ 3.pdf49.04 KB
บันทึกรายจ่าย5.pdf46.23 KB
รายงานงบประมาณรายรับ14-16.pdf86.21 KB
รายงานรายละเอียดรายรับ17-19.pdf65.88 KB
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย6-11.pdf88.55 KB
รายจ่ายตามแผนงาน.pdf402.55 KB
158534_เอกสาร 19.pdf222.16 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

0.01s. 0.50MB