เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนา 4 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565

วันที่ 31 ต.ค. 62 หมวดหมู่ แผนพัฒนา 4 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง

เอกสารทั้งหมด 5 ชุด

ประกาศ.pdf181.92 KB
ปก สารบัญ.pdf164.11 KB
ส่วนที่ 1.pdf220.98 KB
ส่วนที่ 2 56.pdf228.81 KB
ส่วนที่ 2.pdf1.48 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนา 4 ปี

0.01s. 0.50MB