นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 41 คน

เยี่ยมชม 42,833 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 เม.ย. 64หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ แชร์  
21 เม.ย. 64หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร แชร์  
21 เม.ย. 64หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร แชร์  
21 เม.ย. 64การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร แชร์  
21 เม.ย. 64การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา