เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563637
ข้อบัญญัติปล่อยสัตว์ ราชกิจจานุเบกษา1120
ข้อบัญญัติประปา1104
ข้อบัญญัติขยะมูลฝอยราชกิจจานุเบกษา1115
ขัอบัญญัติ 25629144
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256110199
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25606191
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 25599275

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB