เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัต การกำหนดวิธีและอัตราค่าตอบแทนการใช้ที่ดินของรัฐจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฏหมายที่ดินเพื่อเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง พ.ศ.2563150
ข้อบัญญัติปล่อยสัตว์ ราชกิจจานุเบกษา1170
ข้อบัญญัติประปา1170
ข้อบัญญัติขยะมูลฝอยราชกิจจานุเบกษา1166

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB