เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563636
ข้อบัญญัติปล่อยสัตว์ ราชกิจจานุเบกษา1119
ข้อบัญญัติประปา1102
ข้อบัญญัติขยะมูลฝอยราชกิจจานุเบกษา1114
ขัอบัญญัติ 25629142
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256110198
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25606190
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 25599272

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB