เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563655
ข้อบัญญัติปล่อยสัตว์ ราชกิจจานุเบกษา1128
ข้อบัญญัติประปา1113
ข้อบัญญัติขยะมูลฝอยราชกิจจานุเบกษา1124
ขัอบัญญัติ 25629152
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256110210
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25606202
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 25599287

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB