เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 64151
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631103
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562180
กำหนดแบบฟอร์มและตัวอย่างการขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621211720
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25617492
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.25608298
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25601264
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.25594300

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB