เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563121
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562113
กำหนดแบบฟอร์มและตัวอย่างการขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562124254
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25617408
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.25608243
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25601216
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.25594227

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB