เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563155
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562137
กำหนดแบบฟอร์มและตัวอย่างการขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562126641
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25617450
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.25608265
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25601232
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.25594265

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB