เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
กำหนดแบบฟอร์มและตัวอย่างการขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562122478
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25617377
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.25608223
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25601191
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.25594204

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB