นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 42 คน

เยี่ยมชม 42,850 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 พ.ค. 64ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เททับคอนกรีตเดิม สายบ้นนายสง่า วิญญารักษ์-บ้านนายทวี นันรุ่ง หมู่ที่ 18 บ้านเขามอง แชร์  
5 พ.ค. 64ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดหลายช่องทาง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ แชร์  
23 ก.พ. 64ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านสนามบิน แชร์  
23 ก.พ. 64ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั๊มน้ำมันบางจาก - เขาเล็ง ต่อจากจุดเดิม (5,000 ม.) หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว แชร์  
14 ม.ค. 64ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุมะกรูด โดยการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด  แชร์  
25 ธ.ค. 63ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 16 บ้านสนามบิน แชร์  
25 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน แชร์  
24 ธ.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.51-001 แยกทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข พช.ถ. (กม.ที่ 3+980) หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย ตำบลท่าโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
24 ธ.ค. 63ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้า่งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.51-001 แยกทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข พช.ถ.(กม.ที่ 3+980) หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย แชร์  
22 ธ.ค. 63โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเร่ียบ สายดงไม้แดง - เขาเล็ง หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว แชร์  
22 ธ.ค. 63ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ แชร์  
22 ธ.ค. 63ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จุดฝายน้ำล้นและบริเวณถนนที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่ แชร์  
22 ธ.ค. 63ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว แชร์  
22 ธ.ค. 63ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย สายบ่อน้ำมัน - โรงสูบน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกระโทก แชร์  
22 ธ.ค. 63ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ สายคลองปากเตลิด - หนองไซ หมู่ที่ 13 บ้านท่าน้ำ แชร์  
22 ธ.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.51-001 แยกทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข พช.ถ.(กม.ที่ 3+980) หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย ตำบลท่าโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
15 ธ.ค. 63ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย แชร์  
15 ธ.ค. 63ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย แชร์  
15 ธ.ค. 63ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 18 บ้านเขามอง แชร์  
8 ธ.ค. 63ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/11 | แสดง 20 จาก 209 รายการ
เปลี่ยนภาษา