เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารพักขยะอันตราย230 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563)916 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562)1116 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562)916 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ และสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562)716 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562)816 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือนตุลาคม 61 - เดือนธันวาคม 61)816 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายคลองห้วยเล็งทิศเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ125 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายคลองขุด - ซอยเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ75 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (งานเกรดเดอร์ถนนลูกรัง) สายเลียบคลองลำประโคนทิศใต้ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ145 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563404 มิ.ย. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายสระคลองขุด - ซอยเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ3214 พ.ค. 63
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (งานเกรดเดอร์ถนนลูกรัง) สายเลียบคลองลำประโคนทิศใต้ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ2214 พ.ค. 63
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ3214 พ.ค. 63
โครงการก่อสร้างอาคารพักขยะอันตราย1814 พ.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านต่อจากจุดเดิมพร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย1914 พ.ค. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายคลองห้วยเล็งทิศเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ1214 พ.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าน้ำ - หนองไซ จุดที่ 1 หมู่ที่ 13 บ้านท่าน้ำ814 พ.ค. 63
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายณรงค์ - บ้านนางน้อย แจ้งพวงศรี หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ1314 พ.ค. 63
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจุดที่เสียหายจากปากทางเข้าหมู่บ้าน - ถึงวัดเขาน้อย หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย1614 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/21 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB