เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย120 ก.พ. 63
ประกาศวัน เวลา สถานที่ตวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคลองประดู่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่120 ก.พ. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการขุดลอกบึงปึกหวาย หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย1111 ก.พ. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการขุดลอกคลองห้วยเล็ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ811 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563175 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 25621129 ม.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562829 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดพัสดุ3317 ม.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 25625919 พ.ย. 62
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25625121 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 25628010 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 25623710 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 25623910 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 25625210 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 25622610 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 25623010 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 25622910 ต.ค. 62
โครงการถมดินคลองขุด หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ388 ต.ค. 62
โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ508 ต.ค. 62
โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น โดยถมคันดิน หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย308 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/19 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB