เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นสำนักงาน (ด้านหน้า) พร้อมทางเดินผู้พิการ122 ม.ค. 64
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุมะกรูด โดยการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด 414 ม.ค. 64
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 16 บ้านสนามบิน1825 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน1625 ธ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.51-001 แยกทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข พช.ถ. (กม.ที่ 3+980) หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย ตำบลท่าโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1724 ธ.ค. 63
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้า่งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.51-001 แยกทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข พช.ถ.(กม.ที่ 3+980) หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย1324 ธ.ค. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเร่ียบ สายดงไม้แดง - เขาเล็ง หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว1722 ธ.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ1722 ธ.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จุดฝายน้ำล้นและบริเวณถนนที่ชำรุดพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่1422 ธ.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว1522 ธ.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย สายบ่อน้ำมัน - โรงสูบน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกระโทก1422 ธ.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ สายคลองปากเตลิด - หนองไซ หมู่ที่ 13 บ้านท่าน้ำ1422 ธ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.51-001 แยกทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข พช.ถ.(กม.ที่ 3+980) หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย ตำบลท่าโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1722 ธ.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านสนามบิน2115 ธ.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั๊มน้ำมันบางจาก - เขาเล็ง ต่อจากจุดเดิม (5,000 ม.) หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว1615 ธ.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย1515 ธ.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย1415 ธ.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 18 บ้านเขามอง1415 ธ.ค. 63
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุมะกรูด โดยการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด149 ธ.ค. 63
ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง258 ธ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/24 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB