เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายบุญเกิด ชัยมีแรง จุดที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่223 ก.ย. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทุกสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ223 ก.ย. 63
โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์223 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปั้มน้ำมันบางจาก - เขาเล็ง ต่อจากจุดเดิม (5,000 ม.) หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว421 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนเมือง - ฝายสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว321 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางเข้า - บ้านนางหมอน มาตชรา ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน321 ก.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 256399 ก.ย. 63
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน (พร้อมหม้อแปลงและมิเตอร์) หมู่ที่่ 8 บ้านบุมะกรูด81 ก.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนเมือง - ฝายสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว1225 ส.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปั้มน้ำมันบางจาก - เขาเล็ง ต่อจากจุดเดิม (5,000 ม.) หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว1225 ส.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางเข้า - บ้านนางหมอน มาตรชรา ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน1225 ส.ค. 63
ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ1320 ส.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายณรงค์ - บ้านนางน้อย แจงพวงศรี หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ1113 ส.ค. 63
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าาน้ำ - หนองไซ จุดที่ 1 หมู่ที่ 13 บ้านท่าน้ำ813 ส.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านต่อจากจุดเดิม พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย1213 ส.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ810 ส.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563256 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563)1415 ก.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารพักขยะอันตราย1830 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563)2616 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/21 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB