เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปั้มน้ำมันบางจาก - เขาเล็ง ต่อจากจุดเดิม (5,000 ม.) หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว521 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนเมือง - ฝายสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว421 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางเข้า - บ้านนางหมอน มาตชรา ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน421 ก.ย. 63
ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ1320 ส.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายณรงค์ - บ้านนางน้อย แจงพวงศรี หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ1113 ส.ค. 63
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าาน้ำ - หนองไซ จุดที่ 1 หมู่ที่ 13 บ้านท่าน้ำ813 ส.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านต่อจากจุดเดิม พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย1213 ส.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ810 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563)1415 ก.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารพักขยะอันตราย1830 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563)2616 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562)2916 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562)1916 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ และสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562)1516 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562)1616 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือนตุลาคม 61 - เดือนธันวาคม 61)1716 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายคลองห้วยเล็งทิศเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ245 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายคลองขุด - ซอยเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ145 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (งานเกรดเดอร์ถนนลูกรัง) สายเลียบคลองลำประโคนทิศใต้ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ225 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน4012 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB