เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารพักขยะอันตราย230 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563)916 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562)1116 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ และสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562)916 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ และสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562)716 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562)816 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือนตุลาคม 61 - เดือนธันวาคม 61)816 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายคลองห้วยเล็งทิศเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ125 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายคลองขุด - ซอยเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ75 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (งานเกรดเดอร์ถนนลูกรัง) สายเลียบคลองลำประโคนทิศใต้ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ145 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน2412 พ.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการขยายเขตประปาบ้านนาไร่เดียว ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว2012 พ.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการขยายเขตประปาบ้านนาไร่เดียว ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว1912 พ.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคลองบง (ถนนน้ำล้น) หมู่ที่ 16 บ้านสนามบิน175 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 22924 เม.ย. 63
ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทธิ มีดินดำ - บ้านนางสาวจินตหรา โพธิราแสง หมู่ที่ 18 บ้านเขามอง1924 เม.ย. 63
ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการขุดอลกหน้าฝายคลองยางสาว หมู่ที่ 8 บ้านบุมะกรูด3026 ก.พ. 63
ประกาศวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย4520 ก.พ. 63
ประกาศวัน เวลา สถานที่ตวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคลองประดู่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่4520 ก.พ. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการขุดลอกบึงปึกหวาย หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย5211 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB