เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการขุดอลกหน้าฝายคลองยางสาว หมู่ที่ 8 บ้านบุมะกรูด926 ก.พ. 63
ประกาศวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย2020 ก.พ. 63
ประกาศวัน เวลา สถานที่ตวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคลองประดู่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่1720 ก.พ. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการขุดลอกบึงปึกหวาย หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย2211 ก.พ. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการขุดลอกคลองห้วยเล็ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ1811 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดพัสดุ4817 ม.ค. 63
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25626521 ต.ค. 62
สัญญาจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง8928 มิ.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61)13712 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยใช้รถแทรคเตอร์ (เกรดเดอร์) จำนวน 3 เส้นทาง หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ1285 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยใช้รถแทรคเตอร์ (เกรดเดอร์) จำนวน 3 เส้นทาง หมู่ที่ 18 บ้านเขามอง1115 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านบุมะกรูด ม.81301 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้14322 ม.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 256114931 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนสิงหาคม 256112431 ต.ค. 61
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง11131 ต.ค. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256213531 ต.ค. 61
กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256213331 ต.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ สายทุ่งใหญ่ - ปึกหวาย หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่1304 ต.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย1284 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB