เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621721 ต.ค. 62
สัญญาจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง6328 มิ.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61)9412 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยใช้รถแทรคเตอร์ (เกรดเดอร์) จำนวน 3 เส้นทาง หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ905 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยใช้รถแทรคเตอร์ (เกรดเดอร์) จำนวน 3 เส้นทาง หมู่ที่ 18 บ้านเขามอง955 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านบุมะกรูด ม.8901 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้10822 ม.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 256111031 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนสิงหาคม 25619231 ต.ค. 61
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง9331 ต.ค. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256210731 ต.ค. 61
กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256210931 ต.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ สายทุ่งใหญ่ - ปึกหวาย หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่1104 ต.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย1104 ต.ค. 61
กำหนดแบบฟอร์มและตัวอย่างการขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256220427 ส.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายคลองห้วยเล็ง ทิศใต้ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ11621 ส.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ10821 ส.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายซับไม้แดง - เขาเล็ง หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว10321 ส.ค. 61
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 4 บ้านกระโทก11421 ส.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย10317 ส.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB