เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นสำนักงาน (ด้านหน้า) พร้อมทางเดินผู้พิการ122 ม.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านสนามบิน2315 ธ.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั๊มน้ำมันบางจาก - เขาเล็ง ต่อจากจุดเดิม (5,000 ม.) หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว1715 ธ.ค. 63
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุมะกรูด โดยการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด169 ธ.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.51-001 แยกทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข พช.ถ. (กม.ที่ 3+980) หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย188 ธ.ค. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 16 บ้านสนามบิน2226 พ.ย. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ2026 พ.ย. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน2726 พ.ย. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว2526 พ.ย. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จุดฝายน้ำล้นและบริเวณถนนที่ชำรุด พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่1926 พ.ย. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ สายเลียบคลองปากเตลิด - หนองไซ หมู่ที่ 13 บ้านท่าน้ำ2125 พ.ย. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่2125 พ.ย. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ สายดงไม้แดง - เขาเล็ง หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว1925 พ.ย. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยสายบ่อน้ำมัน - โรงสูบน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกระโทก2025 พ.ย. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 18 บ้านเขามอง2225 พ.ย. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย2125 พ.ย. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ2526 ต.ค. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 8 บ้านบุมะกรูด3126 ต.ค. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ2422 ต.ค. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย2122 ต.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB