เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทธิ มีดินดำ - บ้านนางสาวจินตหรา โพธิราแสง หมู่ที่ 18 บ้านเขามอง2020 มี.ค. 63
โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคลองบง (ถนนน้ำล้น) หมู่ที่ 16 บ้านสนามบิน1320 มี.ค. 63
โครงการถมดินคลองขุด หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ478 ต.ค. 62
โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ538 ต.ค. 62
โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น โดยถมคันดิน หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย348 ต.ค. 62
โครงการขุดลอกคลองช่วงนานายเที่ยง ไชยคำภา หมู่ที่ 18 บ้านเขามอง4524 ก.ย. 62
โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย4624 ก.ย. 62
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 3 บ่อ หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ5124 ก.ย. 62
โครงการขุดลอกคลองขุด (พร้อมทำถนนน้ำล้นผ่าน) หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ4524 ก.ย. 62
โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองยางสาว หมู่ที่ 8 บ้านบุมะกรูด6324 ก.ย. 62
โครงการขุดลอกคลองห้วยเล็ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ5224 ก.ย. 62
โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคลองประดู่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่4224 ก.ย. 62
โครงการขุดลอกบึงปึกหวาย หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย5324 ก.ย. 62
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุมะกรูด หมู่ที่ 810826 เม.ย. 62
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ 16 บ้านสนามบิน10226 เม.ย. 62
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสมควร ณ วิเชียร - บ้านนายประเสริฐ ดีเลิศ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่12726 เม.ย. 62
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้านต่อจากจุดเดิม - หน้าปากทางเข้าซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้านบุมะกรูด12826 เม.ย. 62
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุมะกรูด9726 เม.ย. 62
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จุดน้ำท่วมบ้านนายสมเกียรติ ภิญโญยง - บ้านนายสง่า วิญญารักษ์ ม.18 บ้านเขามอง10018 เม.ย. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลี่ยงหมู่บ้าน จุดที่ 1 หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ10418 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB