เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563109 ก.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563256 ส.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563614 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563335 พ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 25634916 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563489 มี.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563575 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 25624529 ม.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 25628629 ม.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 25628919 พ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 256211410 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 25626910 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 25626710 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 25628410 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 25625610 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 25625510 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 25625810 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256212912 มี.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256214512 ก.พ. 62
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256115114 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB