เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 (ต่อ)3711 พ.ย. 63
สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 25632911 พ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563414 พ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563299 ต.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563299 ก.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563416 ส.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563744 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563485 พ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 25636816 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563639 มี.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563715 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 25626029 ม.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 256210029 ม.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 256210519 พ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 256212810 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 25628210 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 25628510 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 256211210 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 25627610 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 25627510 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB